SSF SYDSVERIGE HÅLLER ÅRSMÖTE OCH ARRANGERAR HUNDUTSTÄLLNING

17.02.2018 09:00

Lördag den 17 februari 2018 i Ställdalen

Norrifrån via riksväg 50: Efter Grängesberg, i Silverhöjden – sväng höger mot Hörken, Ställdalen. Söderifrån riksväg 50: i Kopparberg – kör mot Ställdalen och därifrån vidare mot Kumlan. SSF-skyltar finns i Ställdalen.

Vägbeskrivning med karta går bra att få av anmälningsmottagaren Barbro Olsson. Vaccinations- och ID-kontroll från kl. 10.00

Hundutställningen börjar 11.00

Utställningsdomare: NINA KARLSDOTTER

Anmälan skickas till Barbro Olsson, Hartmansvägen 7B, 714 32 Kopparberg eller på e-post: barbro.058012315@telia.com

För information, ring: 072-722 72 86, 070-311 12 74 eller 076-104 86 40

Anmälningsmottagaren tillhanda senast den 3 februari 2018

Anmälningsavgiften är 300 kronor. Valp/veteranklass gratis.

Betalning till SSF Sydsveriges Plusgirokonto 91 53 14-9 samtidigt som anmälan skickas. Ange hundens registreringsnummer vid betalning.

Årsmötet börjar direkt efter hundutställningen (tidigast kl. 12.00).

Motioner som ska tas upp vid årsmötet ska lämnas in senast 2017-12-31 till Göran Eriksson.

Vi bjuder på fika.

SSF Sydsverige hälsar alla varmt välkomna!

Kontakt

SSF Sydsverige ssfsyd@gmail.com