Jaktprov

Ett jaktprov är ett test av hundens jaktliga förmåga där en jaktprovsdomare följer med hunden och hundföraren och bedömer hundens insats i skogen. Eftersom provet är en fiktiv jakt skjuter man aldrig fågeln.

 

Alla hundar kan som bekant ha en bra eller dålig dag och de yttre förutsättningarna kan variera från usla till helt magiska, men en dag händer det och allt går vägen...

För att delta på jaktprov krävs att din hund ska vara vaccinerad, att du ska ta med stamtavlan till provet och att du ska vara medlem i någon lokalklubb inom SSF. Du kan välja mellan att gå ordinarie jaktprov som anordnas på en viss plats vid en viss tidpunkt där deltagare och funktionärer träffas och lottar ut domare och provrutor. De utlysta proven kräver anmälan senast två veckor före provstart. Proven utannonseras ut i god tid så att du ska kunna välja var du vill starta. Ibland kan trycket vara stort på startplatser och då kan ett rörligt prov vara ett bra alternativ. Ett rörligt prov ska du anmäla dig till senast tre dagar före provstart och du kan då göra upp med någon jaktprovsdomare om att du vill starta hunden och sedan bestämmer ni var och när det ska ske. Om du vill tävla om en jaktchampiontitel krävs tre förstapris varav minst ett ska vara från ett utlyst prov.

Så här går ett jaktprov till!

Ett jaktprov är tre timmar långt och om ni inte har haft tillräckligt många chanser - tre fågelkontakter - får ni möjlighet att gå förlängning upp till en och en halv timme utöver ordinarie provtid. Från och med hösten 2017 får du använda pejl under hela provet men domaren får bara använda pejlen för att fastställa avståndet från provgruppen till platsen för upptag. 

Under provet går jaktprovsdomaren med dig och kontrollerar hur hunden arbetar. Det domaren tittar på är följande:

  1. Söket - hur gör hunden för att hitta fåglarna? Är hunden ute på långa eller korta sökrundor? Märkte du om fåglarna var på marken eller om de redan satt i träden?
  2. Hittar hunden de fåglar ni kommer i kontakt med eller trampar du och domaren upp fåglar som hunden inte verkar ha noterat?

  3. Hur visar hunden att den har hittat fåglarna? Hur lätt är det att avgöra vilket träd fågeln sitter i? Står hunden kvar eller springer den runt?

  4. Sitter fåglarna kvar eller sticker de iväg på en gång? Hurdant är skallet?

  5. Hur beter sig hunden när fågeln förflyttar sig bort från trädet? Stannar den kvar, lyssnar den och skäller den rentav när den förföljer fågel?

  6. Hittar hunden fågeln efter förflyttningen? Hur länge är den borta när den sticker efter fågel innan den kommer tillbaka eller börjar skälla igen?

Om hunden har följt checklistan och lyckats göra rätt kan hunden ha lyckats pricka in ett bra resultat. Domaren antecknar det som händer och går igenom provet med dig och gör sedan en avstämning med provledaren för att korrigera den preliminära bedömningen innan provresultatet fastställs. 

Årets bästa jaktprovsresultat inom SSF Sydsverige kvalificerar din hund till deltagande vid SM för skällande fågelhundar, Skallkungen. De fyra bästa hundarna från Skallkungen är sedan med och gör upp om titeln Nordisk Mästare nästföljande år.

Vill du gå jaktprov med din hund? Kontakta SSF Sydsverige genom Göran Eriksson på telefon 076-104 86 40 eller mejla styggberget@hotmail.com för mer information.

Välkommen till SSF Sydsverige!

 

 

 

Kontakt

SSF Sydsverige styggberget@hotmail.com