KonTAKT

STYRELSEN SSF SYDSVERIGE

Ordförande - Göran Eriksson, Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen. Tel: 076-104 86 40. E-post: styggberget@hotmail.com

Sekreterare - Vakant

Kassör - Liselott Lindqvist, Irsta prästgård 7, 725 97 Västerås. Tel: 021-221 92. E-post: lottalindqvist@telia.com


Jaktprovskommitté

Göran Eriksson

Tomas Salander, Björsjö 1915, 771 90 Ludvika. Tel: 070-658 73 05. E-post:  tomas.salander@kopparfors.se


Utställningskommitté

Tomas Salander

Kaj Ekroos, Storsvängen 34, 129 41 Hägersten. Tel: 070-655 67 99. E-post: kaj.ekroos@yahoo.se

 

Webmaster - Kaj Ekroos

 

Plusgiro: 91 53 14-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv till oss

Registrering av händelse

Vänligen fyll i informationen nedan:

Kontakt

SSF Sydsverige styggberget@hotmail.com