KonTAKT

STYRELSEN SSF SYDSVERIGE

Ordförande - Göran Eriksson, Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74, e-post: styggberget@hotmail.com

Sekreterare - Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 070-588 61 41, e-post: m.kahari@hotmail.com

Kassör - Liselott Lindqvist, Irsta prästgård 7, 725 97 Västerås, tel: 021-221 92, e-post: lottalindqvist@telia.com


Jaktprovskommitté

Göran Eriksson

Tomas Salander, Björsjö 1915, 771 90 Ludvika, tel: 070-658 73 05, e-post:  tomas.salander@skogssallskapet.se

Mattias Kähäri


Utställningskommitté

Tomas Salander

Mattias Kähäri

Kaj Ekroos, Storsvängen 34, 129 41 Hägersten, tel: 070-655 67 99, e-post: ssfsyd@gmail.com


Webmaster - Kaj Ekroos


Plusgiro: 91 53 14-9Skriv till oss

Kontakt

SSF Sydsverige ssfsyd@gmail.com