Om LOKALKLUBBEN SSF SYDSVERIGE

Verksamhet

SSF, Specialklubben för Skällande Fågelhundar, är en rikstäckande klubb som arbetar för att främja den jaktliga och exteriöra utvecklingen hos raserna finsk spets och norbottensspets för användning inom jakt efter skogsfågel - tjäder, orre och järpe.

Dessa två hundraser är bland de friskaste raserna i Sverige och SSF:s strävan är att sjukdomsbilden ska vara så låg som möjligt.

SSF verkar också för att skogsfågeljakt ska ske på rätt sätt och att jakten med skällande fågelhundar som kulturarv bevaras.

Organisation


Verksamheten inom SSF sker dels inom SSF Riks som är moderklubben samt inom de tio olika lokalklubbarna från norr till söder. Totalt har klubben ungefär 1700 medlemmar i hela landet varav ca 80 tillhör SSF Sydsverige.

SSF Riks arbetar med frågor som berör alla lokalklubbarna: strategier och hantering av hälsofrågor, tävlingsregler, avelsarbete, utbildningsfrågor etc medan  det arbete som sker i lokalklubbarna är av mer praktisk natur som arrangemang av jaktprov och utställningar.

Historik

SSF bildades 1967 och dagens SSF Sydsverige tillkom senare. En person som var tongivande under lång tid inom SSF Sydsverige var K-G Ekroos som drev en omfattande uppfödarverksamhet med Röjbackens kennel. Han gjorde nästan 480 valpregistreringar hos SKK och flertalet av dem avsåg finska spetsar. 

K-G:s meritlista var lång: med finska spetsrasens första internationella dubbelchampion: S18853/74 Röjbackens Seija samt två Skallkungsvinster (Dolly -72 & Siriklin Sippi -75), flera Riksutställningsvinnare, titeln Sveriges mest framgångsrike uppfödare (Unos Minne) under åren 1975-1989 och avelsråd för finsk spets samt finska spetsrasens förste Hamiltonplakettvinnare satte han definitivt klubben på kartan.

I kölvattnet på K-G:s verksamhet har andra följt och klubben har producerat en rad duktiga hundar (nu senast hösten 2017 Skallkungsvinnaren SE UCH SE JCH FI JCH Predator's Mikko) som har visat sig ha utmärkta egenskaper som skällande fågelhundar.

 

Våra medlemmar

Vi är en liten klubb som bedriver vår verksamhet just för att vi tycker att den är viktig och framför allt har vi väldigt kul! Hos oss är alla välkomna som medlemmar under förutsättning att man ansluter sig till klubbens målsättningar.

Hos oss kan du gå jaktprov eller ställa ut din hund i samband med årsmötet. Vi anordnar även arrangemang för nybörjare där vi går igenom lite råd och tips som du som hundägare får glädje av när du jagar med din hund. Genom att ansluta dig till lokalklubben SSF Sydsverige stödjer du ett viktigt arbete som gör att vi kommer att kunna glädjas över våra fina fyrbenta jaktkamrater framöver och ett viktigt kulturarv kan leva vidare.

Sedan 2015 bjuder SSF på ett års medlemskap när du köper en valp, om du inte är medlem sedan tidigare. Ett års medlemskap kostar 380 kr hos SSF Sydsverige och avser kalenderår. I medlemskapet ingår medlemstidningen Ståndskall som ges ut fyra gånger per år.

Kontakta SSF Sydsverige genom Göran Eriksson på telefon 076-104 86 40 eller styggberget@hotmail.com för mer information.

Välkommen till SSF Sydsverige! 

 

 

Kontakt

SSF Sydsverige styggberget@hotmail.com